Verpaarung 2012

mit Aimi-Hime of Shira Suna Yama und Akashio Go Koisakura Kensha aus dieser Verpaarung sind am 20.03.2012 ....3 Rüden und 2 Hündinnen gefallen

 

Akim -Yasu Tao Tao of Akashi-Kaikyo

Akimba Ka Yo`Yoi of Akashi –Kaikyo

Ai - Akai Nikki Miki of Akashi- Kaikyo

Anuk`s Oneesan of Akashi-Kaikyo                          

Ayumi Tora Go of Akashi-Kaikyo

Akashio Go Koisakura Kensha